1. Mērķi
1.1. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Saldus novadā un Latvijā, popularizējot skriešanu kā tautas sportu.
2.Pasākuma rīkotāji
2.1. Pasākumu rīko Saldus novada p/a ,,Saldus TIKS centrs”, biedrība “Orientēšanās klubs Saldus”.
Sacensību norisi atbalsta Saldus sporta skola un Saldus novada pašvaldība, kā arī sponsori.
2.2. Sacensību direktore ir Saldus novada sporta darba vadītāja Elga Grota, tālr. 29485523.
2.3. Sacensību arēnas un distanču direktors Oskars Zērnis tālr. 29455360
2.4. Elektroniskās pieteikšanās un rezultātu fiksēšanas serviss biedrības “Sporta klubs SportLat” projektu vadītājs Ivars Lapiņš mob.+37126330071; e-pasts sportlat@sportlat.lv
3. Norises laiks un vieta
3.1. Skrējiens notiks 2020. gada 4. un 5. septembrī Saldū. Starts un finišs paredzēts Saldus stadionā, Jelgavas ielā 6 (X: 407985, Y: 6281395 Lat: 56.6676251, Lon: 22.4985900).
3.2. Sacensību laika plānojums:
— 4. septembrī —
17:30 – 18:45 Reģistrācija, numuru saņemšana 400 m un 800m bērnu skrējienam
19:00 Starts bērnu skrējienam 400m (2013. g. dzimuši un jaunāki)
19.15 Starts bērnu skrējienam 400m (2011.-2012.g. dzimušie)
19.30 Starts bērnu skrējienam 800m (2009.-2010.g. dzimušie)
20:00 Apbalvošana
— 5. septembrī —
10.00 – 11.45 Reģistrācija, numuru saņemšana 2 km skrējienam / nūjošanai, 5 km un 10 km skrējienam
12.00 Starts 2 km skrējienam / nūjošanai.
12:15 Starts 10 km skrējieniem.
12:20 Strats 5 km skrējienam.
14.00 Apbalvošanas ceremonija.

4. Vecuma grupas
4.1.Bērnu skrējiens, 400 m

Meitenes Zēni
SB7 2013. dzimšanas g. un jaunākas VB7 2013. dzimšanas g. un jaunāki
SB9 2011. – 2012.  dzimšanas gads VB9 2011. – 2012. dzimšanas gads

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild vecāki vai skolotājs/audzinātājs.

4.2. Bērnu skrējiens, 800 m

Meitenes Zēni
SB11 2009.-2010. dzimšanas g. VB11 2009.-2010. dzimšanas g.

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild vecāki vai skolotājs/audzinātājs.

4.3. Tautas skrējiens (2 km):

Sievietes/jaunietes Vīrieši/jaunieši
ST14 2006. dzimšanas gads un jaunākas VT14 2006. dzimšanas gads un jaunāki
ST17 2005. – 2003. dzimšanas gads VT17 2005. – 2003. dzimšanas gads
ST 2002. dzimšanas gads un vecākas VT 2002. dzimšanas gads un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2006. dz. g., nepieciešams uzrādīt rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju.

Tautas trasē 2km varēs arī nūjot! Drošības apsvērumu dēļ, nūjotāji pulcējas aiz
skrējējiem!

4.4. Skrējiens (5 km):

Sievietes Vīrieši
5S 1981. – 2010. dzimšanas gads 5V 1981. – 2010. dzimšanas gads
5S40 1971. – 1980. dzimšanas gads 5V40 1971. – 1980. dzimšanas gads
5S50 1970. dzimšanas gads un vecākas 5V50 1970. dzimšanas gads un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2003. dz. g., nepieciešams uzrādīt rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju.

4.5. Skrējiens (10 km):

Sievietes Vīrieši
10S 1981. – 2007. dzimšanas gads 10V 1981. – 2007. dzimšanas gads
10S40 1971. – 1980. dzimšanas gads 10V40 1971. – 1980. dzimšanas gads
10S50 1970. dzimšanas gads un vecākas 10V50  1970. dzimšanas gads un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2003. dz. g., nepieciešams uzrādīt rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju.

5. Pieteikšanās un dalības maksa

5.1. 10 km skrējiens

5.1.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. jūlija līdz 31. jūlijam – 10.00 euro;
5.1.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. augusta līdz 1. septembrim – 15.00
5.1.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00 – 50.00 euro;

5.2. 5 km skrējiens

5.2.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. jūlija līdz 31.jūlijam  – 7.00 euro;
5.2.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. augusta līdz 1. septembrim – 10.00
5.2.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00 – 25.00 euro;

5.3. 2 km skrējiens

5.3.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. jūlija līdz 31.jūlijam – 5.00 euro;
5.3.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1.augusta līdz 1.septembrim – 7.00
5.3.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00 – 15.00 euro;

5.4. 400 m un 800 m bērnu skrējiens

5.4.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. jūlija līdz 31.jūlijam – 1.00 euro;
5.4.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1.augusta līdz 1.septembrim – 2.00
5.4.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00– 5.00 euro.

5.5. apmaksas veids un kārtība
5.5.1. Dalības maksu iespējams samaksāt:
* veicot pārskaitījumu uz sacensību organizatoru norādīto kontu
pēc elektroniskās pieteikšanās līdz 1. septembrim;
* ar maksājumu karti sacensību organizatoru norādīto kontu līdz 1. septembrim;
* piesakoties sacensību dienā, 4. septembrī bērniem (reģistrējoties līdz 18:45) un 5. septembrī, reģistrējoties līdz 11:45 (tikai iepriekš nepieteiktiem dalībniekiem, maksājot skaidrā naudā sacensību vietā)
5.5.2. Reģistrējoties elektroniski dalībnieks garantē dalības maksas apmaksu kādā no organizatoru piedāvātajiem veidiem. Neapmaksātas dalības maksas gadījumā, dalībniekam tiks liegta dalība sacensībās.
5.5.3. Ja dalībnieks atsaka dalību līdz 1. septembrim, tad naudu atgriež 50% apmērā.
5.5.4. Atlaides 20% kolektīviem pieteikumiem (vismaz 20 dalībnieki) ar pārskaitījumu no datumam atbilstošās dalības maksas, kad iesniedz pieteikumu.

6. Dalības maksā iekļauts
6.1. Dalībnieka numurs;
6.2. Laika mērīšanas ierīce skrējiena distancēs;
6.3. Profesionāli sagatavota trase;
6.4. Medicīniskā palīdzība sacensību vietā;
6.5. Piemiņas medaļa katram finišējušajam dalībniekam;
6.6. Balvas uzvarētājiem no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem;
6.7. Ēdināšana pēc finiša;
6.8. Dzeršanas  punkti distancē;
6.9. Koncerts

7. Nosacījumi rezultātu fiksēšanai.
7.1. Dalībniekam izdotais numurs būs ar laika kontroles čipu. Nodrošina biedrība “SportLat”.
7.2. Pēc finiša numurs ar laika kontroles čipu paliek dalībniekam.
7.3. Dalībniekam izdotais numurs jāpiestiprina priekšpusē uz krūtīm virs sporta tērpa. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana ir aizliegta.

8.  Dažādi
8.1. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot sacensību dalībnieka numuru, uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku traumām sacensību laikā.
8.2. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām u.tml.
8.3. Antidopinga kodekss – katrs dalībnieks vai pilvarotais atbild par Pasaules Antidopinga kodeksā noteikto normu un vērtību ievērošanu.

9.  Vērtēšana
9.1. Dalībnieku rezultāts tiek noteikts saskaņā ar distanci un šī nolikuma 4. punktā noteiktajām vecuma grupām.

10. Apbalvošana
10.1. Katrs finišētājs saņem piemiņas medaļu.
10.2. 400 m un 800 m bērnu skrējienos ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji zēnu un meiteņu konkurencē visās vecuma grupās.
10.3. 2 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
10.3. 5 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
10.4. 10 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
10.4. 10 km distances pirmie seši finišētāji sieviešu un vīriešu konkurencē (neatkarīgi no vecuma grupas) absolūtajā vērtējumā tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sagādātajām naudas balvām un speciālbalvām:

  • 1. vieta – 259.74 (ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro
  • 2. vieta – 194.81 (ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro
  • 3. vieta – 129.87 (ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro
  • 4. vieta – speciālbalva
  • 5. vieta – speciālbalva
  • 6. vieta – speciālbalva

10.5. Ar naudas balvas ieguvējiem sazināsies sacensību organizatori un naudas balva 5 darba dienu laikā tiks pārskaitīta uz balvas saņēmēja kontu.
10.6. Balvu izloze.
10.7. Ar pārsteiguma balvām tiks apbalvoti atraktīvākie skrējēji vai skrējēju grupa.

11. Publicitāte un privātums
11.1. Sacensībulaikātiks fotografēts un filmēts.
11.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko
attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez
saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.
11.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu
publicēšanai sacensību mājaslapā.
11.4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un
distance.

12. Pretenzijas
12.1. Visas pretenzijas vai ieteikumi attiecībā uz sacensību norisi ir noformējami rakstiski un iesūtāmi/iesniedzami pasākuma organizatoriem. Adrese Striķu iela 2, TIKS centrs, Saldus, LV-3801.

13. Trase ir sertificēta

Scroll Up

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai analizētu mūsu datplūsmu, uzlabotu satura kvalitāti, pielāgotu saturu lietotāju vajadzībām un optimizētu tās darbību. Apmeklējot mūsu mājaslapu, Jūs piekrītat to izmantošanai. Sīkāk par sīkdatnēm un to dzēšanu lasi vairāk ... Lasīt vairāk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close